مشاوره،برنامه ریزی،سبک زندگی،استخاره،انواع فال؛ حافظ،شمس،مولانا،تعبیرخواب،آنلاین و با شیوه نو

کتاب اصول دانیال

اصل این کتاب اگر چه مستقلا در دست نیست اما قسمت های زیادی از آن در کتبی که علماء اسلامی پیرامون ((تعبیرخواب)) نگاشته اند با عبارات مختلف یاد شده و در واقع یکی از مصادر مهم این فنّ در ادوار مختلف بوده است و اگر انتساب آن به ((دانیال پیغمبر)) که معاصر بخت النصر(604-562 قبل از میلاد) بوده است صحیح باشد می توان گفت که صرفنظر از برخی منقولات کتب عهد عتیق پیرامون رؤیاهای انبیاء و بزرگان بنی اسرائیل شاید کتاب دانیال قدیمی ترین متن مکتوب در این فن است و حتی بر کتب تعبیر فلاسفه یونانی از قبیل اقلیدس و بطلیموس و افلاطون و ارسطو و ... مقدم است . در کتب مختلف از دانیال گاه با عنوان پیغمبر و گاه با عنوان حکیم نام برده شده و از کتاب خواب گزاری سالف الذکر چنین بر می آید که نسخه کتاب دانیال به زبان سریانی در اوائل عهد عباسیان موجود بوده و توسط یکی از معبران اسلامی به نام ((خلیل اصفهانی)) که معاصر مهدی عباسی (158 هجری) بوده به عربی ترجمه شده است .
برگرفته از مقدمه موسوی گرمارودی در کتاب تعبیرخواب کامل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی

درخواست تعبیرخواب آنلاین

ورود به صفحه مشاوره و انواع فال های روزانه